Tourist Attractions

Garden World –             011 957 2527       nursery@gardenworld.co.za /www.gardenworld.co.za
Air Ventures Hot Air Ballooning –             011 792-5782       /            083 356-2435       / info@air-ventures.co.za / www.air-ventures.co.za
Bill Harrop’s Original Balloon Safaris – 705-3201/2 – Main operations base R560 between skeerpoort and Hekpoort. NORTH WEST PROV – FAX 011 705 3203 CELL             083 457 3401       – www.balloon.co.za – e-mail : bill@balloon.co.za andreservations@balloon.co.za
Blaauwbank Historic Gold Mine – 396-1120
Brookwood Trout             082 856-2448
Centenary Dam (fishing,sailing,animal farm) 951-2371/7
Coronation Park (Children playground/municipal swimmingpool/public braai area) 951-2371/7
Country Horse Trails – Hartebeespoort Dam Area             (012) 205-1113
Croc City Crocfarm – www.croccity.co.za –             083-657-7561
Crocodile Ramble –             082-923-6120
Croc River Horse Trails 957-0034
Danielsrust Horse Trails 957-0034
Flower Farm 956-6080
First Mine 957-0034
Game Drives – Rhino & Lion Nature Reserve – 957-0106/9/0349
Game Drives – Krugersdorp Game Reserve – 071 556-3813 / Email :info@krugerkloof.com
Game Drives – Mogale Private Game Lodge – 952-1970
Greensleeves Medieval Restaurant 951-8900
Heia Safari Ranch 919-5000
Hiking Trails 660-1579
Jack Taylor Airfield –             082 374-5559       www.fakr.co.za
Key West Shopping Centre 273-0400
a)Waterfront
b)Restaurants
c)Shops
d)Ster Kinekor
Kromdraai Heritage Mountain Bike Trails 957-0034
Krugersdorp Game Reserve – 071 556-3813 / Email : info@krugerkloof.com
Krugersdorp Game Reserve walk-in Aviary – 082 907-4363/4
Krugersdorp Museum 951-2015 / 2012 / 2153 – More info
Lanseria Airport 659-1111
Lion Park             087 150 0100       / Email : info@lionpark.com / Website : www.lionpark.com
Living On The Edge Adventures             083 344-1924       /             082 781-8228
Letamo Estates Wildlife Sanctuary 956-6922
Letsedi Cultural Village (27 – 12) 205-1394
Maple Ridge Equestrian Farm (Horse riding)             011-953-3248       /            083 303-9241       Maple Ridge www.mapleridge.co.za

Monument Dam (Fishing)
Mountain Bike Trails 957-0034
Ngomo Safari Lodge             011 662-4900       – www.ngomolodge.co.za
Ngwenya Glass Village 957-3180
Paardekraal Monument
Paddle Power 794-3098
Protea Echo Adventures (4×4, mountain biking, abseiling etc)            083 268-0566       Rhino & Lion Nature Reserve 957-0106/9/0349
SA Lion Park – 691-9905 www.lion-park.com, Email : lionpark@cknet.co.za
Sterkfontein Caves 956-6348 – More info
Statues (Museum) 951-2012
Sterkfontein Caves 956-6342
Tarlton Drag Strip 952-1044
Teak Place : Portion 10, Rietfontein Road, Kromdraai Road, Cradle of Humankind, Contact Person: Gerhard Potgieter
Tel :             011 540 9021      , Cell :             082 290 4675      , Fax : 086 651 5534, Email : Gerhard.mars.@hotmail.com /Gerhard@teakplace.co.za, Website : www.teakplace.co.za
The Old Kromdraai Gold Mine 957-0034
Thistle Trout Inn             (014) 576-1151
Trans Natal Glass 955-4471
Vleiloerie Paintball             083-280-7987
Vleiloerie Restaurant 957-0109
Vulture Restaurant 957-0109
Walter Sisulu Botanical Gardens –             086 100 1278       /             086 520-7715       (Fax) / Email : eat@eaglesfare.co.za
War Games 951-3030 /             082 808-4800
Western Cane (Mnftrs of cane, oregan, wrought iron furn.)             014-577-1361
Wild Cave Adventures 956-6197 /             082 632-1718       (Sandy)
Wonder Caves 957-0039/44

ARGITEKTONIESE BESIENSWAARDIGHEDE :

VICTORIAANSE BOUSTYL-HUIS – Beginstraat
GOLFPLAAT MYNWERKERSHUIS – Presidentstraat
OU LANDDROSHOF – Kommissarisstraat
OU POLISIESTASIE – Kommissarisstraat
KRUGERSDORP KLUBGEBOU – Ockersestraat
ANGLIKAANSE KERK – Burgerstraat
OU STASIEGEBOU – Krugerstraat
NEDERDUITSCH HERVORMDE KERK – H/v Kruger & Presidentstr
OU POS & TELEGRAAFKANTOOR – Kommissarisstraat
N G MOEDERKERK – Rissikstraat
OU ABATTOIR – Wishartstraat
VAN BLOMMESTEINHUIS – De Wetstraat
OU SINAGOGE – H/v Burger & van Bredastr
KILMORNACHUIS – Beginstraat
BURGERSENTRUM – EEUFEESSAAL – Sentrale Sakegebied

BESIENSWAARDIGHEDE IN KRUGERSDORP

STRIJDOMPLEIN EN BOOG – Burgersentrum
PAUL KRUGERSTANDBEELD – Paardekraalweg
J G STRIJDOMBORSBEELD – Paardekraalweg
PAARDEKRAAL MONUMENT – Paardekraalweg
BLOKHUISMONUMENT – Pogieterstraat
SENOTAAF – Monumentstraat
BURGERSHOOP BEGRAAFPLAAS – Omegastraat
* KONSENTRASIEKAMPKERKHOF -Monumentstraat
* JAMESONINVAL – GEDENKTEKEN
* GRAF VAN M P W PRETORIUS
DRINKFONTEIN – Burgersentrum

NASIONALE GEDENKWAARDIGHEDE

KROMDRAAI PALEONTOLOGIESE RESERWE – Tarlton Pad
BLOKHUIS, HEKPOORT – Hekpoortpad
KRUGERSDORP STASIEGEBOU – Krugerstraat – 660-8209/2
HOëRSKOOL MONUMENTSAAL – Tweedestraat – 953-1165

PARKE EN NATUURGEBIEDE

DIE BLOUGAT – Moorcroftlaan
VAN DER MERWE BOOM – Krugerstraat
KURKEI – Lisensiekantoor, Fonteinstraat
LEEUPARK – H/v Hans Strydom & R55 – 460-1814

ALGEMENE BESIENSWAARDIGHEDE

PAARDEKRAAL HOSPITAAL – Hospitaalstraat
ST URSULA’S CONVENT – Eerstestraat -660-6528
VOORTREKKERWEG MONUMENT – Voortrekkerweg
KWIKTAN LOOIFABRIEK – Baskinstraat – 953-2407
THOMAS EN CALVERTGEBOU – Kommissarisstraat
WEST VILLAGE – Hoofrifweg – 665-1300
TRANS NATAL CUT GLASS – Voortrekkerweg – 955-4471
SHADES OF NGWENYA – Muldersdrift – 957-3180
PALMIET FERRO CHROOM – Hoofrigweg – 953-2040
DAVIS GELATINE – Venterstraat – 953-4421
HARTBEESHOEK SATELIETSTASIE – Broederstroompad
JACK TAYLOR – VLIEGVELD – Barthstraat
WEST RAND ENGINEERING – Little Birminghamstraat – 953-2300
C S McLEAN PARK – Kruger & Hoofrifweg
GEDENKNAALD, KAMPKERKHOF – Humanstraat
JACK SMIED GEBOU – H/v Fontein & Kommissaris
PRETORIUSKRAAL – Keerombergstraat

ONTSPANNINGSOORDE

PINES PLESIEROORD – Ivan Smutslaan – 955-3845
STERKFONTEIN GROTTE -Hekpoortpad – 956-6342
RENOSTERPARK – R 47 Roete (Tarlton Pad) – 957-0109
WONDERGROTTE – R 47 Roete (Tarlton Pad) – 957-0034
LOVERS ROCK – Rustenburg Pad –             014-577-1237
WITWATERSRAND NASIONALE BOTANIESE TUIN – Malcomlaan – 958-1750
CORONATION PARK – Coronation Weg – 951-2000
KRUGERSDORP GAME RESERVE – Ventersdorppad – 953-1797
RAINBOW TROUT FARM – Kromdraai – 957-0008
SANRASM – 888-1155

TOESKOUERSPORT

TARLTON DRAG STRIP – Tarlton – 952-1044

CITIES / TOWNS

 • Broederstroom
 • Carletonville
 • Hekpoort
 • Kagiso
 • Krugersdorp
 • Magaliesburg
 • Randfontein
 • Roodepoort
 • Suikerbos Ridge
 • Sun City (to)
 • Tarlton
 • Vaaloewer
 • Westonaria

RIVERS

 • Blaauwbank
 • Crocodile
 • Hennops
 • Jukskei
 • Klip
 • Rietspruit
 • Skeerpoort
 • Vaal

MOUNTAINS

 • Magaliesberg
 • Witwatersberg

DAMS / LAKES

 • Carletonville Dam
 • Centenary Dam
 • Monument Dam
 • Donaldson Dam
 • Riebeeck Lake
 • Florida Lake